Ik doneer!

31 augustus 2020

  • 31 augustus 2020
    00:00

In verband met de Corona-crisis zagen wij ons genoodzaakt de Raadhuisconcerten tot aan de zomer te annuleren. Tot ons grote verdriet konden het concert van 12 mei met Ensemble Lumaka en het slotconcert van 16 juni met de Syrisch-Nederlandse band Dyar niet doorgaan.

Voor heel veel uitvoerende musici geldt dat zij als zzp’er hun inkomsten de afgelopen maanden volledig hebben zien verdampen. Om die reden willen wij onze musici heel graag (een deel van) hun honorarium uitbetalen. Maar zonder de inkomsten uit de kaartverkoop zijn onze middelen beperkt.

Donatie

Wij bieden u de gelegenheid om een donatie te doen van €10,- of een veelvoud daarvan. De inkomsten die wij op die manier ontvangen, laten wij volledig ten goede komen aan de musici, die wij op die manier tegemoet kunnen komen in de gederfde inkomsten.

N.B. Stichting Raadhuisconcerten Hilversum heeft de ANBI-status: donaties kunt u als aftrekpost opvoeren bij het doen van uw belastingaangifte.