ANBI status

Steun ons!

Wilt u een donatie aan Stichting Raadhuisconcerten Hilversum doen of sponsor worden? Met uw hulp kunnen wij bijzondere concerten met professionele musici blijven organiseren.


DONATIES

Stichting Raadhuisconcerten Hilversum is aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat maakt het mogelijk om fiscaal voordelige schenkingen te doen. Sinds 1 januari 2012 is bovendien de zogenoemde Geefwet van kracht. Deze wet stelt u als particulier in de gelegenheid om 1,25 maal uw gift als aftrekpost op te voeren. Dit betekent dat u tot wel 65% van uw donatie weer terug kunt krijgen van de Belastingdienst.

Wilt u zeker zijn van belastingvoordeel? Leg uw gift dan voor 5 jaar vast met dit formulier.

Ook voor bedrijven geldt dat het mogelijk is om een donatie te doen die in aanmerking komt voor de giftenaftrek. In dat geval bedraagt de aftrek maximaal 50% van de fiscale winst per jaar, met een maximum van € 100.000.  Dankzij de status als culturele ANBI is het mogelijk om een gift aan de Raadhuisconcerten in de belastingaangifte met 50% te verhogen (met een maximale verhoging van € 2.500). Een bedrijf dat € 1.000 schenkt, mag daardoor € 1.500 in aftrek brengen.

Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden.


DIRECT SCHENKEN

Dat kan op rekeningnummer NL39ABNA 0457 9316 20, op naam van Stichting Raadhuisconcerten Hilversum, onder vermelding van Donatie, uw volledige naam en adres. De bank vermeldt uw adresgegevens niet. Wij zijn blij met iedere donatie en willen u graag kunnen bedanken voor uw gift!


SPONSORING

De Raadhuisconcerten worden mede mogelijk gemaakt door onze sponsors en partners. Als organisatie in het culturele hart van Hilversum gaan we graag ook met u in gesprek over hoe we zouden kunnen samenwerken.


CONTACT

Stichting Raadhuisconcerten Hilversum
E-mail: info@raadhuisconcerten.nl
RSIN 804591350
KVK 41194706