Vrienden

Word Vriend!

De Stichting Vrienden zorgt voor het waarborgen van de continuïteit en de kwaliteit van de Raadhuisconcerten. Uw extra financiële steun is meer dan welkom. U bent voor ons heel belangrijk en we besteden dan ook extra aandacht aan onze Vrienden. U bent al  VRIEND door minimaal € 25,- per jaar over te maken op  ABN-AMRO bankrekening NL83 ABNA 0517 5042 51 t.n.v. Stichting Vrienden van de Raadhuisconcerten, onder vermelding van uw naam en adres.

Als dank voor uw steun bieden wij u gereserveerde zitplaatsen aan bij de concerten, waarvoor u zich voorafgaand aan elk concert kunt opgeven.

Met uw steun kunnen wij steeds bijzondere concerten blijven organiseren. Veel dank!