Privacybeleid

Stichting Raadhuisconcerten Hilversum neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens uiterst zorgvuldig. De Stichting handelt daarbij in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving.

Nieuwsbrief
Als u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief, bewaren wij persoonsgegevens (naam en e-mailadres). Wij bewaren en gebruiken deze gegevens zodat wij u onze nieuwsbrief kunnen toesturen en u kunnen uitnodigen voor onze concerten. Wij delen deze gegevens niet met derden.

De Stichting is actief op social media platforms Facebook en Twitter. Als u via social media contact opneemt, verwerken we uw gegevens om vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden.

Kaartverkoop
Als u kaarten koopt via deze website, bewaren wij persoonsgegevens (naam en e-mailadres). Wij bewaren en gebruiken deze gegevens zodat wij de kaarten kunnen verstrekken voorafgaand aan het concert. Wij delen deze gegevens niet met derden.

Wilt u dat uw gegevens uit ons bestand verwijderd worden? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@raadhuisconcerten.nl.

Website
Deze website wordt bijgehouden en beveiligd met de grootst mogelijke zorg. Stichting Raadhuisconcerten Hilversum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. De Stichting biedt geen garantie dat deze website virusvrij is, noch dat deze website te allen tijde toegankelijk zal zijn.

Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid, neem dan contact op via info@raadhuisconcerten.nl.